Quốc hiệu Việt Nam được đặt vào thời kỳ nào?

Câu 1: Vị vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Đại Ngu?

A.Lý Nhật Tôn

B.Hồ Quý Ly

Đáp án: Đại Ngu (1400-1407) là quốc hiệu của nước ta riêng thời nhà Hồ, được Hồ Quý Ly đặt sau khi phế Trần Thiếu Đế và lên nắm quyền. Đại Ngu theo nghĩa Hán - Việt là sự yên vui, hòa bình. Hồ Quý Ly muốn xây dựng một đất nước hùng cường, nhân dân sống yên vui. Tuy nhiên vì nhà Hồ không được lòng dân nên sớm tan rã.

C.Lê Thái Tổ

Câu 2: Vị vua nào lập quốc hiệu nước ta là Đại Cồ Việt?

A.Lê Thái Tổ

B.Nguyễn Phúc Đảm

C.Đinh Tiên Hoàng

Đáp án: Sau khi lên ngôi năm 968, Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) đặt quốc hiệu nước ta là Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình. Đây là quốc hiệu đầu tiên của nước ta sau thời kỳ Bắc thuộc.

Câu 3: Sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ lấy lại quốc hiệu là gì?

A.Đại Việt

Đáp án: Lê Lợi (1385 - 1433) sau khi đánh thắng quân Minh, lên ngôi vua lấy hiệu là Lê Thái Tổ, lấy lại quốc hiệu là Đại Việt. Mặc dù thời gian làm vua ngắn ngủi, chỉ có 6 năm (1428-1433) nhưng ông vẫn thực hiện được một số việc, đặt nền tảng cai trị cho các vua kế vị.

B.Đại Cồ Việt

C.Nam Việt

Câu 4: Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện từ thời vua Nguyễn nào?

A.Gia Long

Đáp án: Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện ngay từ thời vua Gia Long năm 1804. Đến thời vua Minh Mạng (1820-1841), nhà Nguyễn lại đổi quốc hiệu thành Đại Nam.

B.Tự Đức

C.Minh Mạng

Câu 5: Thời kỳ nào nước ta không có quốc hiệu?

A.Bắc thuộc

Đáp án: Trong giai đoạn nước ta bị chế độ phong kiến phương Bắc đô hộ (179 TCN-938) và giai đoạn bị thực dân Pháp xâm lược (1884-1945), quốc hiệu nước ta bị xóa bỏ.

B.Hai Bà Trưng

C.An Dương Vương

Câu 6: Tên nước "Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được đặt vào thời gian nào?

A.2/9/1945

B.30/4/1975

C.2/7/1976

Đáp án: Ngày 2/7/1976, trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, toàn thể Quốc hội đã nhất trí lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hiệu này gắn với thể chế chính trị (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa) và mang ý nghĩa thể hiện mục tiêu tiêu vươn tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Trường Giang

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
9194 *